ADM Consulting - Logo - biuro rachunkowe Kraków
  • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
  • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
  • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
Analizy finansowe

Problematyka poprawnego i skutecznego zarządzania to bardzo rozległy temat. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na sprawy, które z pewnością pomagają w uzyskiwaniu lepszych wyników. Z drugiej strony, spojrzenie z zewnątrz przedsiębiorstwa ma niebagatelne zalety. Analityk nie jest uwikłany w sprawy badanego organizmu i stąd jego opinie
o ocenianym podmiocie są obiektywne. Doradca zewnętrzny nie obawia się, że gdy podda krytyce bieżący styl kierowania firmą zostanie zwolniony. Wreszcie, zarządy przedsiębiorstw korzystające z analiz i doradców zewnętrznych wiedzą, że dostarczony materiał jest prawdziwy i bezstronny.

W czym pomagamy i jakie usługi świadczymy:

  • budowa strategii przedsiębiorstwa,
  • opracowanie biznes planu,
  • programy naprawcze,
  • wnioski kredytowe,
  • pozyskiwanie źródeł finansowania,
  • plany restrukturyzacji finansowej,
  • doradztwo biznesowe.

Nasi konsultanci są dostępni dla każdego. Rozmowy i konsultacje telefoniczne oraz porady z wykorzystaniem internetu nie rodzące konieczności wykonania opracowań są dostępne w ramach opłaty ryczałtowej płatnej miesięcznie. Opracowania specjalistyczne są wyceniane każdorazowo po ustaleniu ich zakresu końcowego.