ADM Consulting - Logo - biuro rachunkowe Kraków
 • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
 • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
 • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
Usługi księgowe

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest najczęściej wybierana przez małych przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą.
To właśnie im oferujemy:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej / kwartalnej / zaliczki na podatek dochodowy PIT,
 • roczne rozliczenie podatku, na podstawie zapisów w Księdze Przychodów
  i Rozchodów,
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów i sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych / deklaracji VAT na podstawie zapisów
  w rejestrach,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń.

 

RYCZAŁT

Przedsiębiorcy, których działalność ma ograniczony zakres i nie generuje kosztów uzyskania przychodów, chętnie wybierają jako sposób opodatkowania - ryczałt.
Ten sposób rozliczeń pomimo braku mozliwości odliczania kosztów pozwala na zastosowanie obniżonej stawki podatkowej.

Przedsiębiorcom opodatkowanym w formie ryczałtu proponujemy następujące usługi rachunkowe:

 • prowadzenie ewidencji przychodów i wyliczenie na tej podstawie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,
 • dokonanie rocznego rozliczenia podatku,
 • prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów i sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego dla potrzeb podatku VAT.

 

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

W zakres prowadzenia ksiąg handlowych proponujemy:

 • sporządzenie planu kont i polityki rachunkowości,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów,
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy CIT,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian
  w kapitale zakładowym,
 • dokonanie rocznego rozliczenia podatkowego,
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie raportów kasowych i rejestracja wyciągów bankowych,
 • prowadzenie ewidencji rejestrów zakupów i sprzedaży umożliwiające obliczenie zobowiązania podatkowego dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie miesięcznych / kwartalnych deklaracji VAT na podstawie zapisów
  w rejestrach, sporządzanie deklaracji VAT-UE,
 • kontrola rozliczeń z kontrahentami, datowanie rozrachunków, informowanie
  o rozrachunkach przeterminowanych i nierozliczonych.

 

ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE

Pomagamy w wypełnieniu rocznych zeznań podatkowych i ustaleniu prawidłowego zobowiazania podatkowego. Usługa skierowana głównie do osób posiadających różne źródła dochodów, ulgi, rozliczających się wspólnie.