ADM Consulting - Logo - biuro rachunkowe Kraków
KONTAKT
ADM Consulting
Agata Wojs-Świąder
ul. Tyniecka 75
30-323 Kraków
tel.: +48 510 136 609
office@admconsulting.eu
ZOSTAW NUMER TELEFONU
ODDZWONIMY!
  • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
  • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
  • ADM Consulting - kontakt - biuro rachunkowe, usługi księgowe Kraków
Zastrzeżenia prawne

Strony: admconsulting.eu i swiader.pl, jak i każde z jej elementów, podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

1. Wydawcą i właścicielem stron jest Agata Wojs-Świader prowadząca działalność
    gospodarzą pod firmą ADM Consulting Agata Wojs-Świąder z siedzibą:
    ul. Tyniecka 75, 30-323 Kraków.

2. Wszelkie prawa do wymienionych stron zastrzeżone są na rzecz Wydawcy.

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć oraz innych elementów
    zawartych na stronach, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw
    do tych utworów. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4. zabronione jest
    w szczególności:
a) w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie
    elektronicznie lub w inny sposób stron lub ich części,
b) rozpowszechnianie w celach komercyjnych zawartości strony,
c) pobieranie zawartości stron i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w części.

4. Użytkownicy mogą korzystać ze stron w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego
    przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Zezwala się na zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych
    na stronach materiałów tekstowych, jak również do stron.

6. Inny sposób korzystania ze stron i ich zawartości wymaga każdorazowo zgody
    Wydawcy.
 
7. Dane i informacje udostępniane na stronach służą wyłącznie celom informacyjnym
    i nie stanowią w żadnym wypadku oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

8. Niniejsze postanowienia nie ograniczają praw użytkowników do treści
    zamieszczanych przez nich na stronach w ramach forum, czy formularzy
    kontaktowych.

9. Zasady opisane wyżej obowiązują zawsze w treści jaka jest widoczna na stronie.


10. Uwagi, co do zawartości strony i jej działania, prosimy kierować na adres:
      office@admconsulting.eu